604 400 999

Polityka Prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych

Dane osobowe na tej stronie internetowej zbierane są tylko w zakresie technicznym, potrzebnym do dostarczenia usługi. W żadnym wypadku zebrane dane nie zostaną sprzedane lub z innych powodów przekazane osobom trzecim.

Zbieranie i opracowywanie danych przy odwiedzaniu strony

autolaweta.com zbiera i zapisuje automatycznie na swoim serwerze informacje Log Files, które przekazuje Państwa przeglądarka. Są to regularnie: typ / wersja przeglądarki, używany system operacyjny, odsyłacz do adresu URL (odwiedzana wcześniej strona), hostname komputera (adres IP), czas łączenia z serwerem.

Dane te nie są dla nas przyporządkowane do określonych osób. Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest dokonywane. Tymczasowe zapisanie tych danych jest wymagane, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność strony i żeby rozpoznać problemy związane z wykorzystaniem strony lub problemy z określonymi przeglądarkami. Po dokonaniu oceny statystycznej dane są kasowane.

Pliki Cookies

Strony internetowe stosują w wielu miejscach tak zwane Cookies. Służą one do tego, żeby naszą ofertę uczynić bardziej przyjazną dla użytkowników, bardziej efektywną i bezpieczniejszą. Cookies to małe pliki tekstowe, które są odkładane na Państwa komputerze i które zapisuje Państwa przeglądarka. Większość używanych przez nas Cookies to tak zwane „Session-Cookies”. Po zakończeniu Państwa odwiedzin są one automatycznie kasowane. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód w Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu Cookies przez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki. Bliższe informacje na ten temat znajdą Państwo we wskazówkach dotyczących używania przeglądarki.

Pluginy społecznościowe

Strona ta daje możliwość polecania dalej treści za pośrednictwem sieci społecznościowych. W tym celu na niektórych lub na wszystkich stronach znajdą Państwo tak zwane pluginy społecznościowe /Social Plugins/. Są to interfejsy do Facebbok’a.

Interfejsy nie są aktywne, zatem przy odwiedzinach odpowiednich stron nie zostają przesłane żadne dane. Poprzez aktywację przycisku przez jednorazowe kliknięcie następuje połączenie z danym serwisem w ten sposób, że serwis wyświetla plugin w Państwa przeglądarce.

Poprzez aktywację przycisku możliwe że Państwa adres IP zostaje przekazany do danego serwisu. O ile posiadają Państwo konto użytkownika w danym serwisie i są tam Państwo zalogowani, podczas użytkowania pluginów społecznościowych zostają przekazane dalsze dane i zostają one zapisane przez dane serwisy. Dane takie to na przykład informacja, że i kiedy otworzyli Państwo tą stronę. Informacje te ewentualnie mogą zostać przyporządkowane do Państwa istniejącego konta użytkownika. Mogą Państwo temu zapobiec, gdy wylogują się Państwo wcześniej z danego serwisu.

Informacje dotyczące ochrony danych dla poszczególnych serwisów znajdą Państwo pod

Wbudowane filmy z YouTube

Nasza strona internetowa używa wtyczek
strona YouTube poświęcona Google’owi. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San
Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką YouTube,
połączy się z serwerami YouTube. To mówi serwer Youtube
które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube
włącz YouTube, aby skojarzyć zachowanie podczas surfowania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. to
Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Więcej Informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności YouTube pod ad resem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Wtyczki społecznościowe

Oferujemy możliwość korzystania z tak zwanych „przycisków mediów społecznościowych” na naszej stronie internetowej. Aby chronić twoje dane, polegamy na rozwiązaniu „Shariff” w implementacji. W rezultacie przyciski te są zintegrowane na stronie internetowej tylko jako grafika, która zawiera link do odpowiedniej strony internetowej dostawcy przycisku. Klikając na grafikę zostaniesz przekierowany do usług danego dostawcy. Tylko wtedy twoje dane zostaną wysłane do odpowiedniego dostawcy. Jeśli nie klikniesz na grafikę, nie będzie wymiany między Tobą a dostawcami przycisków mediów społecznościowych. Informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych w sieciach społecznościowych można znaleźć w odpowiednich warunkach korzystania z odpowiednich dostawców.

Zintegrowaliśmy przyciski mediów społecznościowych następujących firm na naszej stronie:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)
https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/
Google Plus / Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View – CA 94043 – USA)
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
WhatsApp Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irland
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Prawo do informacji

Mają Państwo w każdej chwili prawo do informacji o zapisanych danych dotyczących Państwa osoby, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich zapisania. Inspektor ochrony danych, kontakt tel: 604 400 999.

Analiza strony internetowej przez:

Google Analytics

1. Nasza strona internetowa stosuje i korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.

2. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

3. Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Państwa temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

5. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

6 Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Zastosowanie wtyczek do portali społecznościowych

1. Nasza strona internetowa stosuje następujące wtyczki do portali społecznościowych: Twitter, Xing, LinkedIn, Google+ i Facebook. Korzystamy przy tym z tzw. rozwiązania wymagającego dwóch kliknięć. To oznacza, że kiedy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, początkowo żadne dane osobowe nie są przekazywane do dostawców wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu w okienku nad jego inicjałem lub logo. Przycisk umożliwia Państwu bezpośrednią komunikację z dostawcą wtyczki. Tylko jeśli klikną Państwo to oznaczone pole i w ten sposób je aktywują, dostawca wtyczki otrzyma informację, że otworzyli Państwo odnośną stronę z naszej oferty internetowej. Ponadto przekazywane są dane wyszczególnione w § 3 niniejszego oświadczenia. W przypadku Xing, zgodnie z informacją dostawcy w Niemczech, adres IP jest anonimizowany od razu po pobraniu. W wyniku aktywowania wtyczki Państwa dane osobowe są więc przekazywane do danego dostawcy wtyczki i tam (w przypadku dostawców amerykańskich – w USA) zapisywane. Ponieważ dostawca wtyczki wykorzystuje do zbierania danych przede wszystkim pliki cookies, przed kliknięciem szarego okienka zalecamy usunięcie wszystkich plików cookies w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

2. Nie mamy wpływu na pobierane dane i procedury przetwarzania danych. Nie jest nam również znany pełen zakres zbierania danych, cele przetwarzania, ani okresy przechowywania. Nie posiadamy również informacji dotyczących usuwania danych zebranych przez dostawców wtyczek.

3. Dostawca wtyczki zapisuje zebrane na Państwa temat dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, jednak w celu skorzystania z tego prawa muszą Państwo zwrócić się do danego dostawcy wtyczki. Poprzez wtyczki oferujemy Państwu możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi oraz innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

4. Przekazywanie danych następuje niezależnie od tego, czy mają Państwo konto u dostawcy wtyczki i czy są na nim zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani u dostawcy wtyczki, Państwa dane pobrane u nas zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta u dostawcy wtyczki. Jeśli wcisną Państwo aktywowany przycisk i na przykład skorzystają z linku do strony, dostawca wtyczki zapisuje także tę informację na Państwa koncie użytkownika i publicznie przekazuje ją Państwa znajomym. Zalecamy, by po zakończeniu korzystania z serwisu społecznościowego zawsze się wylogować, w szczególności jednak przed aktywowaniem przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do Państwa profilu przez tego dostawcę wtyczki.

5. Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez właścicieli wtyczek można uzyskać w następujących oświadczeniach o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców. Otrzymają tam Państwo również dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu w związku z tym praw oraz możliwości dokonania ustawień w celu ochrony swojej sfery prywatnej.

6.Adresy poszczególnych dostawców wtyczek i adres URL do ich wskazówek dotyczących danych osobowych:

a) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; www.xing.com/privacy.

d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

e) Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA; developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Włączenie filmów na YouTube

1. Nasza strona internetowa obejmuje również filmy na YouTube, które są zapisane na stronie www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. W przypadku wszystkich tych filmów stosowany jest „rozszerzony tryb ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane na temat Państwa jako użytkowników nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dopiero kiedy film zostanie odtworzony, przekazywane są dane wymienione w ustępie 2. Nie mamy żadnego wpływu na tego rodzaju przekazywanie danych.

2. W przypadku wizyty na stronie internetowej, serwis YouTube otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odnośną podstronę na naszej stronie internetowej. Ponadto przekazywane są dane wyszczególnione w § 3 niniejszego oświadczenia. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do profilu na YouTube, należy wylogować się przed aktywowaniem przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów użytkownika, jednak w celu skorzystania z tego prawa należy zwrócić się do YouTube.

3. Więcej informacji dotyczących celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube można uzyskać z oświadczenia o ochronie danych osobowych. Otrzymają tam Państwo również dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu praw oraz możliwości dokonania ustawień w celu ochrony swojej sfery prywatnej: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.